De tijd in de kunst, tentoonstellingscatalogus van het glaspaviljoen Catalogue de l'exposition


En coédition avec Somogy Editions d'art, Paris

Auteurs: Audrey Bodéré, Pierre-Yves Le Pogam, commissarissen van de tentoonstelling

De tijdsperceptie van de mens – dit is het onderwerp van de tentoonstelling waarop in deze catalogus wordt voortgebouwd. Het essay, dat door de commissarissen van de tentoonstelling is geschreven, is gebaseerd op een parallel onderzoek van de cyclische en lineaire tijd.  De bijeengebrachte kunstwerken benadrukken hoe, sinds het inzicht in de astronomische cycli vanaf de oudheid tot aan de uitvinding van het mechanische uurwerk, de cyclische tijd de basis vormt voor de manier waarop het dagelijkse leven, de agrarische kennis en de religieuze kalenders zijn ingedeeld. Toverij, waarzeggerij en de macht van de sterren zijn niet ver meer… Ook wordt het thema van de leeftijd behandeld die de vraag opwerpt naar de herkomst van de mens en de angst als gevolg van de tijd die verstrijkt. Deze gedachten leiden tot verrassende verbanden die boven tijdperken en beschavingen uitstijgen: Griekse vazen, Romeinse bas-reliëfs, Egyptische papyrusrollen, inkttekeningen, olieverfschilderijen van Watteau, Corot of Le Sueur, kunstvoorwerpen uit de moderne tijd, gravures uit de 19e eeuw, hedendaagse video-installaties.

200.000 karakters, 150 pagina's, 130 afbeeldingen, ca. 17 x 23 cm, € 28 in de Louvre-Lens winkel en in alle boekwinkels.