HET KENNISCENTRUM Een platform voor ontspanning, werk en ontdekking


Voor iedereen toegankelijk. Om te delen, te ontdekken en te begrijpen

Midden in de ontvangsthal bevindt zich het Kenniscentrum, een organische plek waarin kennis wordt verspreid en gedeeld, waar zowel leken als deskundigen, zowel individuele bezoekers als gezinnen toegang hebben tot alle vormen van kennis van de museale omgeving. Deze als toolbox ontworpen plek is voor iedereen toegankelijk en laat zien hoe het museum kan worden gebruikt: tentoonstellingen, werken, collecties, beroepen, regelgeving en gebruiken, worden hier zowel op wetenschappelijk als op cultureel gebied gepresenteerd en uitgelegd. Ook kan men er workshops en opleidingen volgen, nieuwe media testen en zijn ervaringen en vragen met anderen delen via debatten en conferenties. Voor iedereen staan de meest geschikte tools ter beschikking om het museum te ontdekken, te begrijpen en te onderzoeken in alle mogelijke dimensies.

Voor meer informatie: centrederessources@louvrelens.fr

Het kenniscentrum bevindt zich op twee niveaus:

  • In de hal van het museum

    Het Kenniscentrum bevindt zich in de hal in twee glasbellen met een totale oppervlakte van 390 m2. De eerste bel is ontworpen om een eerste indruk van het museum en de programmering te krijgen, zodat het publiek een idee krijgt van en vertrouwd raakt met het museum. De tweede bel bevat de mediatheek en zijn vele hulpmiddelen en biedt bezoekers de mogelijkheid om hun eerste ontdekkingen verder uit te diepen of om research te verrichten. In deze twee comfortabele en gezellige ruimtes worden de bezoekers begeleid in hun onderzoek door het personeel van het Kenniscentrum. Het doel van het Louvre-Lens is om het image van een "mausoleum"-museum te doorbreken en juist duidelijk te maken dat het Louvre een onuitputtelijke, levendige bron is van onderzoek, ontdekkingen, verschillende zienswijzen op het leven en door mensen vervaardigde kunstwerken. Maar ook een leefomgeving waarin tal van uiteenlopende beroepen en ambachten worden uitgeoefend, waar iedereen, van hobbyist tot toevallige bezoeker, expert, professional, ouder of kind zijn honger naar kennis kan stillen of zich simpelweg kan vermaken.

  • In het souterrain

    Ook beschikt het Kenniscentrum over 400 m2 die gewijd zijn aan opleiding, ontmoetingen met museumvakmensen en de ontdekking van de kunstgeschiedenis. Dit professionele aspect, bedoeld voor leraren, onderzoekers enbemiddelingsprofessionals vormt een belangrijke meerwaarde van het Louvre-Lens, die zo een echt werk- en experimenteerplatform kan bieden aan de vakmensen die tegenwoordig de musea tot leven brengen. Deze ruimte biedt grofweg drie opleidingszalen, een grote ontspanningsruimte die toegang geeft tot de restauratieateliers, een auditorium en een multimediazaal. In deze laatste leert men digitale tools te gebruiken (tablets, camera's, zoekmachines) en zelf naar informatie te zoeken: leertrajecten, multimediale dossiers, animaties op kunstgebied, etc. Een klein auditorium van 90 plaatsen is niet alleen toegankelijk voor kunsthistorici, maar ook voor geïnteresseerden. Hier worden, naast wetenschappelijke colloquia over tijdelijke exposities en de collectie van de Grote Galerij, ook inleidende conferenties over kunstgeschiedenis, debatten en ontmoetingen met vakmensen, onderzoekers, maar ook schrijvers, kunstenaars, documentalisten gehouden, die de banden tussen museum en publiek versterken en verrijken.

Een veelheid van ontdekkingsruimten… Voor kinderen, gezinnen, studenten, leraren, enz.

Kinderen en gezinnen hebben hun eigen specifieke ruimte in de eerste bel, die bestaat uit een "hut" waar de kleintjes al spelend en tekend de wereld van het museum leren kennen terwijl grotere kinderen met hun familie de hulpmiddelen ontdekken die voor hen bestemd zijn.

In de immersieve ruimte van de tweede bel raakt de bezoeker ondergedompeld in de kunstwerken met behulp van afbeeldingen met een zeer hoge resolutie die in groot formaat worden geprojecteerd. Elk kunstwerk wordt vanuit verschillende invalshoeken ontcijferd in aanwezigheid van een gids, zowel plastisch als symbolisch (iconografische analyse) maar ook technisch (met behulp van wetenschappelijke afbeeldingstechnieken) en archeologisch (door het kunstwerk in 3D in zijn oorspronkelijke omgeving terug te plaatsen).

Toch behoudt het Kenniscentrum het belangrijkste deel voor aan het boek. Zijn mediatheek, die zich in bel 2 bevindt, beschikt over een collectie die uit 6000 werken bestaat, veelal over kunstgeschiedenis en de tijdelijke exposities maar ook over meer specifieke gebieden zoals de museumberoepen en de geschiedenis van het museumterrein en -project. Ook zijn er onderzoeken op het gebied van de museologie en de nieuwe instrumenten voor kennisverspreiding beschikbaar.

Boeken gericht op het jonge publiek vormen tevens een belangrijk onderdeel van de documentaire middelen.