Museum gesloten
Park gesloten
sluiten Plan de travail

Champollion
La voie des hiéroglyphes

#expoHieroglyphes

Ter gelegenheid van de 200e verjaardag van de ontcijfering van de hiërogliefen, en om zijn 10e verjaardag te vieren, organiseert het Louvre-Lens een grote tentoonstelling gewijd aan een van de meest fascinerende symbolen van de Egyptische beschaving: de hiërogliefen. 

 Het is aan Jean-François Champollion (1790-1832) dat wij de ontcijfering van dit schrift, dat verscheen omstreeks 3200 v.Chr., te danken hebben. Hij baseerde zich op het werk van zijn voorgangers, en dankzij bestudering van de in 1799 ontdekte Steen van Rosette slaagde Champollion erin om een van de grootste mysteries van de faraonische beschaving te ontsluieren. 

 Deze tentoonstelling ontcijfert het verhaal van Jean-François Champollion en de intellectuele, wetenschappelijke, culturele, archeologische maar ook politieke achtergrond waarin deze geleerde het oude geheim van de hiërogliefen kon doorgronden. 

 Deze grootse retrospectieve tentoonstelling met meer dan 350 werken waaronder beeldhouwwerk, schilderijen, kunstvoorwerpen, documenten en grafische kunst, is voor het Louvre-Lens de gelegenheid om hulde te brengen aan de man die in het begin van de 19e eeuw de eerste conservator werd van het Egyptisch Museum in het Louvre: Jean-François Champollion. 

KAARTVERKOOP 

Curatoren 

Algemeen curator: Vincent Rondot, directeur van de afdeling Egyptisch Oudheden van het Louvre;
Curatoren: Hélène Bouillon, directeur conservering, tentoonstellingen en publicaties van het Louvre-Lens;
Didier Devauchelle, hoogleraar geschiedenis, taal en archeologie van het oude Egypte, hoofd van het Instituut voor Papyrologie en Egyptologie te Lille;
Hélène Guichard, algemeen conservator, adjunct-directeur van de afdeling Egyptische Oudheden van het Louvre;
Wetenschappelijk adviseurs: Sylvie Guichard, Christophe Barbotin. 

Scenografie: Mathis Boucher, architect-scenograaf bij het Louvre-Lens 

Met medewerking van het Nationaal Museum van de paleizen van Versailles en Trianon 

Tentoonstelling tot stand gebracht met steun van Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Grand Mécène 

In samenwerking met ARGILE, couleurs de terre. 

 

 

 

 

Cogniet Léon (1794-1880), Portrait de JeanFrançois Champollion, égyptologue, 1831 © RMN-GP (musée du Louvre) / M. Urtado