Museum gesloten
Park gesloten
sluiten Plan de travail
27 maart 2024 - 22 juli 2024

Ondergrondse werelden

Wat gebeurt er onder de grond? Hoe zien de werelden eruit, die al sinds mensenheugenis onze verbeelding voeden? Om antwoord te vinden op de vragen over alle vormen van ondergronds  – werkelijk of gedroomd – leven, biedt deze tentoonstelling een zintuiglijke verkenning van de ondergrondse werelden.

Als een omgekeerde spiegel worden deze onzichtbare diepten voor de mens mythische en fabelachtige ruimten waar plaats is voor al wat hij verbergt en begraaft, vreest en aanbidt, hem tegenstaat en hem inspireert. De perceptie van de werelden onder de grond varieert tussen dood en vruchtbaarheid, onwetendheid en kennis, natuurlijke rijkdommen en levensmysterie. Door de geschiedenis heen vormen hun voorstellingen openbaringen voor de aardse samenlevingen. Met hun legenden en mythen belichamen ze alle tegenstellingen van de menselijke ziel, tot aan de ondermijning van zich er heimelijk ontplooiende tegenculturen toe.

Deze 20.000 plaatsen onder de grond, inmiddels verkend door speleologen, mijnwerkers en metrogebruikers, boeien zowel literatuur als film. Ook weerspiegelen ze de geschiedenis van de regio Hauts-de-France en haar verleden met de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog en de mijnen. De fascinatie voor de diepten van de Aarde en de veelzijdige realiteit van de ondergrond neemt hier vorm aan in een route langs meer dan 200 kunstwerken uit alle tijden en beschavingen, van sarcofagen uit de oudheid tot Gustave Doré’s gravures en Éva Jospin’s poëtische beeldhouwwerken. Deze tentoonstelling neemt u mee op reis, van de schaduw naar het licht.

Eva JOSPIN, Nymphées, Installation, Carton, Bois, Collection de l’artiste