Catalogus van de tentoonstelling “Het Europa Van Rubens” Een gezamenlijke uitgave met Éditions Hazan


Één boek, twee strevens…

Enerzijds om het kader aan te geven waarbinnen de personages van het Europa van Rubens zich bewegen: de Italiaanse, Spaanse en Engelse vorsten voor wie hij werkte, Jezuïet-missionarissen in China, een jonge Duitse beeldhouwer, de bedelorden, Maria de' Medici – de Italiaanse prinses die probeerde de ideeën van het vorstenhuis van Oostenrijk in Frankrijk ingang te laten vinden. In dat opzicht vormt de expositie een verrassende tijdgalerij tussen de renaissance en het begin van de 17e eeuw - Hendrik IV, meerdere pausen, twee Spaanse koningen, Karel I van Engeland, Lodewijk XIII, de aartshertogen van Brussel… En anderzijds om de geloofsovertuigingen (de almacht van de Kerk van Rome) en de artistieke zoektochten van Rubens (de voorstelling van het lichaam, Vlaamse schoonheid, het onderzoek van het verleden) in herinnering te roepen. Van de verleiding van antieke beelden (de Centaur Borghese, de Grand Camée de France) tot het zonderlinge van Bernin, van Michelangelo en  Adriaen de Vries tot de werken van Van Dyck, de briljante leerling van Rubens, brengt de tentoonstelling schilderijen, gravures en tekeningen alsook wandtapijten en kostbare voorwerpen met elkaar in verband.

De loopbaan van de grootste Antwerpse schilder van de 17e eeuw, die gewoonlijk met de barok in verband gebracht, een waar vuurwerk van kleuren in de geschiedenis van de schilderkunst, krijgt nog meer reliëf als we het beeld afwijzen dat Rubens van zichzelf wilde geven. Een universeel kunstenaar, diplomaat, pacifist ten tijde van de Dertigjarige Oorlog, leider van de Vlaamse school… Deze grote meester was in werkelijkheid een partijman en een behendig organisator naast een creatieve persoonlijkheid.

Het veroverende geloof van Rubens en zijn ijver om Spanje te dienen waren niet meer dan pogingen om het verval van een bepaald type Europa, katholiek en monarchaal, tegen te houden. Het was een unieke situatie geval, een situatie waar Rubens tegen bestand was: zijn reizen, zijn plaats aan de zijde van vorsten, zijn kennis van de Europese (klassieke, moderne en stedelijke) cultuur maakten hem tot de Europeaan bij uitstek.

Wetenschappelijke leiding: Blaise Ducos, commissaris van de tentoonstelling, conservator op de afdeling Schilderkunst van het Louvre museum, specialist op het gebied van de Vlaamse en Hollandse schilderkunst.

Auteurs: Prof. Dr. Arnout Balis, Vrije Universiteit Brussel, Directeur, Rubenianum, Antwerpen – Dr. Blaise Ducos, conservator, afdeling Schilderkunst, Louvre museum, Parijs – Prof. Dr. Jeroen Duindam, Universiteit van Leiden – Prof. Dr. Marc Fumaroli, van de Académie française – Dr. Paul Huvenne, Algemeen bestuurder, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen - David Jaffé, Londen - Corinne Thépaut-Cabasset, Post Doctoral Research Fellow, Victoria and Albert Museum, Londen.

Een gezamenlijke uitgave met Éditions Hazan - € 39 - 360 pagina's, 23 x 29 cm - 200 kleurenillustraties